Diensten en tarieven

Navigeer naar:

Diensten

Visser Advies, Wegwijs in Overheidsrecht biedt diverse diensten aan. U kunt deskundig juridisch advies verwachten voor zaken over onder andere:

  • Bestuursrecht
  • Bestuursprocesrecht
  • Ruimtelijke ordening
  • Omgevingsrecht
  • Milieuzaken
  • Overheidsaansprakelijkheid
  • Openbare orde en veiligheid
  • Drank- en horecawet
  • Subsidieverlening
  • Regelgeving op het gebied van verkeer en vervoer

Advies en juridische bijstand
U bent verzekerd van deskundige vertegenwoordiging en/of begeleiding bij procedures bij de overheid. Bent u het bijvoorbeeld niet eens met het besluit van uw lokale overheid? Dan komt Visser Advies voor u op. Dat kan als gespreksleider tussen u en de gemeente om er via goed overleg uit te komen, maar ook via de juridische procedures. U kunt hierbij denken aan bezwaarschriften tegen omgevingsvergunningen en vergunningen op grond van de APV of de Drank- en horecawet, maar ook tegen WOZ aanslagen of in handhavingsprocedures. In het geval dat u succesvol opkomt tegen een besluit verrekenen wij onze uren met de proceskostenvergoeding die in het bestuursrecht bestaat. Zo kan rechtshulp in veel gevallen voor u kosteloos zijn. Visser Advies geeft u daarnaast ook juridische adviezen bij het kopen, bouwen of verbouwen van uw woning of kantoorpand, of het aanvragen van ingewikkelde vergunningen, zoals de omgevingsvergunning of de drank-en horecavergunning met Bibob-procedure.

Gebiedsontwikkeling en ruimtelijke projecten
Voor planontwikkeling voor uw nieuwbouwproject bent u bij ons aan het goede adres! Visser Advies heeft ervaring met het begeleiden van (grotere) nieuwbouwprojecten en de ontwikkeling van gebiedsvisies, structuurvisies en bestemmingsplannen. Een (rijks)monument herontwikkelen? Wij helpen u graag met juridisch advies en de contacten met de gemeente, provincie of het Rijk.

Overheidsaansprakelijkheid en Planschade
Door besluiten of handelen van de overheid kunt u schade lijden. Om deze schade vergoed te krijgen bestaan diverse procedures. In het geval uw perceel door een wijziging van het bestemmingsplan minder waard is geworden, kunt u bij de gemeente een tegemoetkoming in planschade vragen. Visser Advies heeft ruime ervaring met (plan)schadeclaims en helpt u graag bij dit traject. In andere gevallen kan sprake zijn van een schadevergoedingsplicht door onrechtmatige besluiten. Ook in die situatie kan Visser Advies u bijstaan om in gesprek te gaan met de overheid om deze schade vergoed te krijgen of als dat niet lukt, hiervoor te procederen.

Ook door andere handelingen, zoals het ingrijpend wijzigen van een verkeerssituatie, kan voor u schade ontstaan. In deze gevallen staat Visser Advies ook voor u klaar! Visser Advies verzorgt uw verzoek om schadevergoeding en onderhoudt de contacten met de overheid. Als een verzoekschrift bij de rechtbank nodig is, dan handelt Visser Advies dit voor u af. No-cure, no-pay is bij zaken in overheidsaansprakelijkheid af te spreken, afhankelijk van de aard en omvang van uw claim.

Zakelijke dienstverlening
Voor overheden en bedrijven zijn wij ook in te huren voor (korte) interimprojecten, voor ondersteuning om achterstanden weg te werken of ter tijdelijke vervanging van een collega.

Tarieven

Wij willen zo helder mogelijk zijn over de kosten. Hieronder vindt u onze uitgangspunten:

Standaard uurtarief: €115,-
Uurtarief voor startende ondernemers en particulieren: €95,-

Kort advies in beginsel: gratis
Kantoorkosten: gratis

Vooraf ontvangt u altijd een zo precies mogelijke inschatting van de kosten. Ook kunnen wij u, in het geval van een nieuwe planschadeclaim, bijstaan op basis van no cure, no pay.